Khoảng cách tốt nhất cho một lần chạy bộ là bao nhiêu?

Tìm ra khoảng cách tốt nhất để chạy bộ có thể là một thách thức, đặc biệt nếu bạn là một người chạy mới. Có một số yếu tố khác nhau để xem xét, bao gồm thể lực, địa hình và khí hậu khu vực của bạn. Tuy nhiên, tập trung đầu tiên vào thể lực của bạn sẽ giúp bạn xác định khoảng cách cơ bản tốt nhất.

Xây dựng thể lực

Trước khi thử chạy bộ ở một khoảng cách nhất định, bạn phải xây dựng mức độ thể lực của mình đầu tiên. Trước khi bạn bắt đầu một chương trình chạy bộ, nên đánh giá thể lực của mình để đảm bảo rằng bạn có thể đi bộ ít nhất 30 phút liên tục trong vòng ít nhất ba lần một tuần. Một khi bạn đã thiết lập được khả năng đi bộ, bạn có thể bắt đầu chạy.

Nghĩ về thời gian

Nhiều vận động viên mới chùn bước trong các chương trình chạy bộ vì họ nghĩ rằng mình cần phải đạt được một khoảng cách nhất định để có thể thành công. Khi bạn xây dựng thể lực, hãy tích hợp vào đó vài phút dành riêng để chạy. Mỗi ngày, bạn có thể thực hiện điều này để toàn bộ 30 phút đi bộ của bạn trở thành một cuộc chạy. Khi hoàn thành, bạn có thể đánh giá tốc độ của mình và xác định khoảng cách tốt nhất cho bạn.

Tỷ lệ một dặm 10 phút cũng tốt cho những người mới bắt đầu

Tỷ lệ một dặm 10 phút cũng tốt cho những người mới bắt đầu

Tỷ lệ dặm tốt cho người mới bắt đầu

Đối với nam giới ở độ tuổi 50, chạy một dặm trong tám phút hoặc ít hơn là mức độ thể lực tốt, trong khi chạy một dặm trong chín phút trở lên là cần cải thiện. Tỷ lệ một dặm 10 phút cũng tốt cho những người mới bắt đầu. Nếu tỷ lệ đó dường như ngoài tầm với đối với bạn, hãy bắt đầu với một dặm 12 phút và sau đó giảm dần.

Người mới bắt đầu có thể tạo điểm chuẩn dặm của họ bằng cách chạy một dặm cam kết nhưng không cần quá sức. Đạt được thời gian điểm chuẩn đầu tiên và không coi đó là cuộc đua vì nó sẽ không phải là thước đo chính xác về tốc độ bạn thường chạy một dặm. Chạy đua có thể dẫn đến chấn thương nếu bạn không chạy thường xuyên.

Mặc dù sử dụng thời gian dặm tốt làm điểm chuẩn sẽ giúp bạn đo lường sự tiến triển, nhưng đó không phải là cách duy nhất để theo dõi tiến trình của bạn khi là người chạy bộ mới bắt đầu. Cố gắng đạt được từ 20 đến 30 phút chạy, ba đến năm lần một tuần, để tích lũy những lợi ích tích cực liên quan đến hoạt động thể dục này. Nghỉ giải lao khi cần thiết và đừng kéo căng cơ thể vì điều này có thể dẫn đến chấn thương.